MŠ Kroměříž, Gorkého

Mateřská škola Gorkého byla založena v roce 1958. Nachází se v klidné části města Kroměříž, které je i jejím zřizovatelem. MŠ má celkem 4 třídy (2 běžné třídy ve věku 3-5 let, 1 předškolní třída a 1 třída logopedická). Jedna třída je na odloučeném pracovišti v Trávníku, která je smíšená. Třídy jsou pojmenované podle ovoce – jablíčka, hrušky, třešně, švestky a stromeček. Součástí je i školní kuchyně. Škola disponuje tělocvičnou s mnoha pomůckami a různým nářadím k rozvoji hrubé i jemné motoriky. Součástí školy je také velká zahrada, kde v průběhu roku 2023 došlo k instalaci nových herních prvků (piknikové autíčko, houpačka hnízdo, prolézací loď se skluzavkou a další). 

Naše motto je, aby se děti cítily dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Podporujeme kamarádskou a přívětivou atmosféru pro všechny děti i rodiče.

Odloučené pracoviště MŠ Trávník

Mateřská škola Trávník 41 je odloučené pracoviště Mateřské školy Gorkého 2566 v Kroměříži. Je to jednotřídní mateřská škola pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, v případě odkladu školní docházky do 7 let. Zřizovatelem je město Kroměříž.

Je to přízemí budova vybavena funkčním nábytkem odpovídajícím stávajícím hygienickým normám. Ve třídě jsou vytvořeny hrací koutky, které mají děti možnost využívat dle svého zájmu. Dále se v mateřské škole nachází ložnice, šatna dětí, výdejna stravy, sociální zařízení pro děti i personál. Strava do mateřské školy je dovážena z MŠ Gorkého v Kroměříži.

Součástí mateřské školy je i zahrada, která je vybavena herními prvky a osázena stromy a keři za pomoci finančního příspěvku z Nadace ČEZ. Jsou naplánované rekonstrukce prostor školy a doplnění nových herních prvků na školní zahradě, aby mateřská škola rodinného typu byla pro děti a kvalifikované pedagogické pracovnice ještě útulnější.

Činnosti vychází z potřeb a zájmů dětí, naší snahou je vyhovět individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

Vesnické prostředí dává našim dětem možnost se denně setkávat se živou a neživou přírodou, učit se ji poznávat a především chránit. Pozorujeme také život a práci lidí a dění na vesnici, a tím se u dětí prohlubuje jejich poznání, obohacuje se o praktické zkušenosti a zároveň děti získávají kladný vztah k domovu, okolí mateřské školy a své vlasti.

Poloha mateřské školy a les v blízkém okolí nabízí zaměření na rozvíjení environmentální výchovy.