Třešně - aktuality

3. třída - "Třešně" děti 3-4 let

Vzhledem k věkovému složení třídy je ve vzdělávání prioritní pomoci dítěti adaptovat se v novém prostředí, osvojit si potřebné kulturně hygienické návyky, rozvíjet, upevňovat a zdokonalovat sebeobslužné činnosti, dát dětem základy společenských návyků, dále uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí, podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

  • Paní učitelka: Božena Adoltová, Jana Strážnická MBA, Hana Zárubová
  • Asistentka pedagoga: Bc. Hana Otáhalíková
  • Telefon: 573 331 243
  • Email: tresne@skolkagorkehokm.cz