Švestky - aktuality

4. třída - "Švestky" děti 5-6 let + děti s OŠD

Třída připravuje děti v posledním roce předškolního vzdělávání pro život, jehož nedílnou a samozřejmou součástí je i příprava na školu, která je součástí plynulé socializace a kultivace dítěte.
Učitelky při vzdělávání dětí s OŠD vycházejí z doručení PPP či SPC, na základě poznání osobnosti dítěte, rozvíjejí u dětí oblasti, ve kterých má dané dítě ještě určité rezervy. Pravidelně 1 x týdně je s dětmi prováděna metoda dobrého startu (MDS), která je zaměřena nejen na rozvoj jemné motoriky, ale rozvíjí také jazyk a řeč a poznávací schopnosti dítěte. Dále se děti pravidelně účastní kondičního cvičení. V předškolní třídě pracují zkušené učitelky s dlouholetou praxí.

  • Paní učitelka: Lenka Berčíková, Lenka Guzejová
  • Tel: 573 331 244
  • Email: svestky@skolkagorkehokm.cz