Stromeček - aktuality

5. třída - "Stromeček", Trávník, děti 3-6 let + OŠD

Tato třída je dalším místem poskytovaného vzdělávání. Vzdělávání v této třídě probíhá podobně jako v jednotřídní mateřské škole. Výhodou je umístění třídy v okrajové místní části Kroměříže, z čehož vyplývá větší sepjetí s přírodou. Děti z této třídy se dle možností účastní většiny akcí pořádaných „kmenovou MŠ“. Kromě vztahu k přírodě jsou děti v této třídě vedeny ke kladnému vztahu ke knihám a literatuře.

  • Paní učitelka: Bc.Kamila Sovová, Zuzana Kršková
  • Asistent pedagoga: Adriana Peštuková
  • Tel: 573 339 631
  • Email: stromecek@skolkagorkehokm.cz