Provoz a režim dne mateřské školy

„Jsme škola poskytující kvalitní vzdělávání dětem v přátelské atmosféře, kde se střetává svět tradic a morálních hodnot se světem nových znalostí i moderních technologií.“

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY GORKÉHO

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:15 do 16:15 hodin. Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout a opustit budovu i areál mateřské školy do 16:15 hodin, pak je celý areál uzamčen.

Příchod dětí do MŠ nejlépe do 8.00 hod.

REŽIM DNE

HarmonogramPlán činností
6.15 – 9.45spontánní hry a činnosti dětí,
částečně řízená činnost,
přivítání dne, ranní nebo komunitní kruh, pohybová aktivita,
didakticky zacílená činnost, dokončení činnosti,
předání prožitků dopoledních činností,
8.30 – 9.15svačina,
9.45 – 11.30venkovní aktivity a hry,
11.30oběd, příprava na odpočinek,
12.15odpolední odpočinek,
13.15aktivity nespících dětí, náhradní klidové činnosti pro děti s nižší potřebou spánku,
14.15odpolední svačina, spontánní aktivity, možnost pokračovat v započatých činnostech dne, pobyt venku dle počasí,
16.15uzavření MŠ.

Uspořádání dne je variabilní, není závazné. Mění se dle potřeb, nahodilých situací, možností a podmínek mateřské školy, vždy po dohodě s ředitelkou školy. Je však nutno dodržovat psychohygienické normy. Záměrem školy je především vycházet rodičům vstříc při potřebě individuální docházky dětí.