Realizované projekty

NADACE ČEZ 2023


Díky Nadaci ČEZ jsme získali dotaci ve výši 56.000 Kč, která nám umožnila výsadbu stromů a keřů v mateřské škole Gorkého i v Trávníku. Velmi zdařilé akce se konaly v měsíci říjnu 2023 za spoluúčasti rodičů pod názvem „Oranžové stromy na Gorkého“.

MŠ GORKÉHO ŠABLONY III


Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování např. vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, aktivity pro děti a posílení MŠ.“

OP JAK MŠ Gorkého


Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce s rodiči dětí, veřejnosti a podpory zavádění inovativních metod výuky.

DIGITALIZACE V MŠ


V rámci komponenty 3.1 inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLY “Naše milé dětičky rozhýbejme jazýčky”


Projekt je zaměřen na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku,která je zahrnuta do každodenní péče o dětí. Ve všech třídách pracují v rámci kolektivní logopedické péče logopedické asistentky.

CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLY “Království vody”


Poskytujeme kvalitní vzdělávání dětem v přátelské atmosféře, kde se střetává svět tradic a morálních hodnot se světem nových znalostí i moderních technologií.

CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLY “Pohyb dětí s lidovou písničkou”


Pohyb a hudba v rámci lidových písní a tradic je pro nás každodenní činností s dětmi.

CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLY “Environmentální výchova”

Snaha vést děti k sounáležitosti s živou a neživou přírodou, péči o životní prostředí.