Provoz jídelny

STRAVNÉ

Strávníci jsou zařazování do jednotlivých skupin na dobu školního roku (od 1. 9. do 31.8.), ve kterém dosahují příslušného věku. Výše stravného se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování

Strávníci do 6 let
přesnídávka12,- Kč
oběd24,- Kč
svačina9,- Kč
Celkem45,- Kč

Strávníci 7-10 let
přesnídávka13,- Kč
oběd26,- Kč
svačina9,- Kč
Celkem48,- Kč

Při zadání trvalého příkazu použijte variabilní symbol, který má Vaše dítě přidělené. Přeplatky za odhlášené dny budou vraceny na účet 2x ročně. Úplata za stravné za kalendářní měsíc je splatná zálohově do 16. dne předchozího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.


Záloha na trvalý příkaz       

  • Strávníci do 6 let: 990,- Kč
  • Strávníci 7-10 let: 1.056,- Kč
Číslo účtu MŠ: 181361832/0300 (pro platbu stravného a školného).
UPOZORNĚNÍ

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady, může ředitelka školy podle zákona č.561/2004 Sb. § 35 odst. 1. písm. d) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání Vašeho dítěte.

Odhlašování stravy při onemocnění dítěte nebo jeho nepřítomnosti:

  • nutno oznámit den předem do 14.00 hod. na tel. číslo 573 338 460 (školní jídelna).
Mimo pracovní dobu zanechte vzkaz na záznamníku na výše uvedeném tel. čísle. Na záznamník nahlaste jméno dítěte, příslušnou MŠ, kterou navštěvuje a dobu trvání nepřítomností (den, dva, …. týden). Přihlásit a odhlásit stravu je možné e-mailem: jidelna@skolkagorkehokm.cz, poté už nebude možné stravu odhlásit!

První den nemoci strávníka lze oběd vyzvednout do jídlonosičů od 11.00 – 11.15 hod.. Na další dny nepřítomnosti dítěte se musí strava odhlásit, jinak propadá. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována. Jídlo odebrané v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě.

Veškeré Vaše dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny na tel.: 573 338 460 v době:

  • pondělí až pátek od 10.30 – 14.30 hod. sudý týden
  • pondělí až pátek od 6.00 – 10.00 hod. lichý týden