Jablíčka - aktuality

2. třída - "Jablíčka" děti 3-5 let

Vzhledem k věkovému složení třídy je ve vzdělávání prioritní pomoci dítěti osvojit si potřebné kulturně hygienické návyky, rozvíjet, upevňovat a zdokonalovat sebeobslužné činnosti, dát dětem základy společenských návyků, dále uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí, podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Třída připravuje dětí v posledním roce předškolního vzdělávání pro život, jehož nedílnou a samozřejmou součástí je i příprava na školu, která je součástí plynulé socializace a kultivace dítěte.

  • Paní učitelka: Andrea Vrbecká, Bohdana Moricová
  • Asistent pedagoga: Bc. Kateřina Válková
  • Tel: 573 331 245
  • Email: jablicka@skolkagorkehokm.cz