Hrušky - aktuality

1. třída - "Hrušky" logopedická

Třída pro děti s vadami řeči, zaměřena zejména na rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj percepční i expresivní stránky řeči. Děti jsou do této třídy zařazovány na základě doporučení SPC, na základě žádosti a s informovaným souhlasem rodičů na dobu určitou, pominou-li důvody pro zařazení dítěte do této třídy, přechází dítě dle věku do některé z běžných tříd nebo do ZŠ. V případě, že reedukace řeči není v MŠ ukončena, je návaznost logopedické péče zajištěna v 1. třídě logopedické na ZŠ Zachar v Kroměříži.

  • Paní učitelka: Mgr. Pavlína Skácelová, Bc. Karolína Malenovská
  • Asistent pedagoga: Bc. Petra Úlehlová
  • Telefon: 573 337 362
  • Email: hrusky@skolkagorkehokm.cz