Naše třídy

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost“

Hrušky
1. třída
hrusky

Jablíčka
2. třída
jablicka

Třešně
3. třída
trešně2

Švestky
4. třída
svestky

Stromeček
5. třída
stromecek

1. třída - "Hrušky" logopedická

Třída pro děti s vadami řeči, zaměřena zejména na rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj percepční i expresivní stránky řeči.

 • Paní učitelka: Mgr. Pavlína Skácelová, Bc. Karolína Malenovská
 • Asistent pedagoga: Bc. Petra Úlehlová
 • Telefon: 573 337 362
 • Email: hrusky@skolkagorkehokm.cz

2. třída - "Jablíčka" děti 3-5 let

Zaměřujeme se na upevňování a zdokonalování sebeobslužných činností, podporujeme utváření vztahů dítěte k ostatním a společně vytváříme pohodové a příjemné prostředí. V posledním roce předškolního vzdělávání se s dětmi připravujeme do školy.   

 • Paní učitelka: Andrea Vrbecká, Bohdana Moricová
 • Asistent pedagoga: Bc. Kateřina Válková
 • Tel: 573 331 245
 • Email: jablicka@skolkagorkehokm.cz

3. třída - "Třešně" děti 3-4 let

Vzhledem k věkovému složení třídy je pro nás prioritní pomoci dětem s adaptací v novém prostředí a podpora utváření vztahů k ostatním.

 • Paní učitelka: Božena Adoltová, Jana Strážnická MBA, Hana Zárubová
 • Asistent pedagoga: Bc. Hana Otáhalíková
 • Telefon: 573 331 243
 • Email: tresne@skolkagorkehokm.cz

4. třída - "Švestky" děti 5-6 let + děti s OŠD

Třída připravuje děti v posledním roce předškolního vzdělávání pro život, jehož nedílnou a samozřejmou součástí je i příprava na školu, která je součástí plynulé socializace a kultivace dítěte.

 • Paní učitelka: Lenka Berčíková, Lenka Guzejová
 • Tel: 573 331 244
 • Email: svestky@skolkagorkehokm.cz

5. třída - "Stromeček", Trávník, děti 3-6 let + OŠD

Vzdělávání v této třídě probíhá podobně jako v jednotřídní mateřské škole. Výhodou je umístění třídy v okrajové místní části Kroměříže, z čehož vyplývá větší sepjetí s přírodou. Děti z této třídy se dle možností účastní většiny akcí pořádaných „kmenovou MŠ“. 

 • Paní učitelka: Bc. Kamila Sovová, Zuzana Kršková
 • Asistent pedagoga: Adriana Peštuková
 • Tel: 573 339 631
 • Email: stromecek@skolkagorkehokm.cz

Mateřská škola Kroměříž, Gorkého

Poskytujeme kvalitní vzdělávání dětem v přátelské atmosféře, kde se střetává svět tradic a morálních hodnot se světem nových znalostí i moderních technologií.

Kapacita školky činí 120 dětí